top of page

Manager terapija

Online coaching

  • 1 hour
  • 150 evrov
  • Online

Service Description

Terapija za poslovne uporabnike je v prvi vrsti namenjena vodilnim kadrom podjetja, ki bi si pri svojem delu želeli podpore pri vodenju kadrov in podjetja. Dejstvo je, da je vodenje podjetja izredno zahtevno delo, saj poleg poslovnega znanja zahteva tudi znanje za delo z ljudmi, za katerega večina vodilnih nima posebnega znanja ter ga izvaja intuitivno, pri čemer so nekateri bolj, drugi manj uspešni. Na terapijah za poslovne uporabnike zato pogledamo, s kakšnimi težavami se srečuje vodilni pri vodenju podjetja in predvsem vodenju kadra ter katere so osebne ovire, ki jih mora premagati do bolj učinkovitega ravnanja na tem področju. Pri tej vrsti terapije gre za prepletanje različnih pristopov, ki vključujejo tako psihoterapevtske principe dela kot principe dela iz drugih področij.


Cancellation Policy

Za odpoved termina, prosim, sporočite najmanj 1 dan prej.


Contact Details

mark@couchcoach.si


bottom of page